Szerezzen coach képzettséget

ÉLŐ, ONLINE BUSINESS COACH KÉPZÉSEINKEN!

5 meggyőző érv: profi, interaktív, rugalmas, inspiráló, gyakorlati. Mellettünk szól még 12 év, és több mint 1200 végzett coach. Segítünk is, hogy jól válasszon.

Tanúsított, 120 órás business coach képzések!

Minden business coach képzésünket a nemzetközi (IAC) gyakorlatnak megfelelő tematikával és óraszámban tartjuk. Felnőttképzési engedély számunk: 001591/2017/D001. Válassza az Önnek megfelelő képzést!

3 oka van

Amiért a képzésünk működni fog Önnél is

Elmélet és gyakorlat együtt

A tanultakat rögtön gyakorolhatja is.

}

Trénereink 12 éve coachok is

Aki csinálja is, az tanítja.

Személyes konzultációt vehet igénybe

A kérdéseit egyéni konzultációkon beszélheti meg.

A képzések jellemzői

Amiért a képzésünk működni fog Önnél is

Célcsoport

Kinek ajánlott a coach képzés?

A coach képzést ajánljuk Önnek, ha el szeretné sajátítani a coachinghoz szükséges kompetenciákat, mert

 • a munkája során vezetőként szeretné alkalmazni a proaktív coaching elveit, szemléletét, módszereit, eszközeit, és/vagy
 • business coachként kíván dolgozni.

 

Cél

A képzés célja: a szükséges ismeretek átadása, és a coach készségek (elvek, szemlélet, módszerek) elsajátításának biztosítása révén, a résztvevők felkészítése a business coaching eszközeinek magabiztos használatára.

A Proaktív Business Coach képzés során megismertetjük a résztvevőket a coaching elméleti alapjaival, technikáival, eszközeivel, valamint teljes folyamatával. A tanult ismeretek elsajátítása és begyakorlása szituációs gyakorlatok során történik.

Használhatóság

A képzés mindazok számára hasznos elméleti ismereteket és gyakorlati tudást ad, akik a business coaching hatékony kompetenciáit szeretnék alkalmazni coachként vagy vezetőként, a segítő, fejlesztő tevékenységük során.

A résztvevők, a képzés során elsajátított ismeretekre alapozott coaching esetgyakorlatokkal fejleszthetik új készségeiket.

A megszerzett coach kompetenciák együttese a munka világában számos kulcsterületen hatékonyan használható, úgy a kommunikáció- az együttműködés erősítésére, a konfliktuskezelésre, mint a változások menedzselésére, a munkahelyi stressz csökkentésére, de az önreflexió erősítésére is.

A tanfolyam elvégzői – a sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát követően – Magyarországon és nemzetközileg is a legmagasabb szinten elfogadott Business Coach tanúsítványt kapnak.

A megszerzett tudás és az elsajátított gyakorlati ismeretek birtokában pedig felkészülten vállalhatnak business coachingot.

Tartalom

A Proaktív Business Coach – Üzleti személyes fejlesztő képzés tematikája

I. Modul

1. A business és az executive coaching alapelvei, célkitűzései, felhasználási területei, a legfontosabb kihívások a szervezetekben

II. Modul

2. A business coaching működési elve, a coaching során alkalmazott módszerek, technikák, a coach kulcskompetenciái

III. Modul

3. Az egyéni-, a team-, a csoport- és projekt coaching, a vezető mint coach

 

Az egyes modulok témái, a képzés módszere

A tematika mindhárom képzési formánál, tehát a távoktatásnál, az intenzívnél és a szuperintenzívnél is azonos.

A tematika 3 modulból és 24 témakörből áll.

A Proaktív Business Coach – Üzleti személyes fejlesztő képzés tematikája

Modul

 

Tárgy Óra
1. A business és az
executive coaching
alapelvei, célkitűzései,
felhasználási területei,
a legfontosabb
kihívások a
szervezetekben

Pszichológiai alapismeretek

 

6
 

Stresszkezelési ismeretek

 

 

4
 

Szervezetműködési alapismeretek

 

 

6

 

 

 

Konfliktuskezelési, tárgyalási ismeretek 4
 

Szervezetfejlesztés

 

 

6
 

Sikeres vezetői modellek

 

 

4
Hatalom, delegálás 6
 

Motiváció

 

 

4
2. A business coaching
működési elve, a
coaching során
alkalmazott
módszerek, technikák,
a coach
kulcskompetenciái

Önismeret, önfejlesztés

 

 

6
 

Döntési modellek

 

 

4
 

Érzelmi és szociális intelligencia

 

 

6
 

A coaching értékesítése

 

 

4
 

Célkitűzés, célkövetés

 

 

6
 

Konfrontatív coaching

 

 

4
 

Értő figyelem, kérdezéstechnika

 

 

6
 

DISC kérdőíves technika

 

 

4

3. Az egyéni-, a team-,
a csoport- és projekt
coaching, a vezető
mint coach

 

 

 

 

Life- és personal coaching

 

6
 

MBTI kérdőíves módszer

 

4
Team- és csoport coaching 6
 

 Projektmenedzsment támogatása coaching eszközökkel

 

 

4

 

 

Munka/magánélet egyensúly
problémák megoldása

 

 

 

 

6
 

Akcióorientált coaching

 

 

4

 

 

 

Mediációs technikák  6
 

Kommunikáció fejlesztése

 

 

4

A coaching képzés módszere:

Személyesen – Online (a Zoom-on)

A résztvevők számára könnyen elérhető, élő, interaktív, online oktatótermi rendszerben tartjuk a képzéseket, személyre szabott, valós idejű szituációs gyakorlatokkal.

Minden képzési napon 3.5 óra jut esetgyakorlatokra, melyet coach végzettségű színművész kollégánk bevonásával tartunk, aki megjeleníti az ügyfeleket, így a résztvevőink a coach technikák begyakorlására fordíthatják a figyelmüket.

A coaching képzés módszere: proaktív szemléletű coaching. Bővebben→

Információk

Időtartam, költségek, kedvezmények stb.

Jelentkezési feltételek

 • írásbeli jelentkezés és
 • a képzési díj első részletének átutalása.

Időtartam

A 120 órás, három hónapos intenzív, 12 alkalmas – élő online – képzés oktatási napjai szombatok, a 3 hetes, szuperintenzív képzésen pedig hétfőtől csütörtökig tart a képzés. A távoktatásos képzés konzultációs napjait szombatonként tartjuk, havonta egy alkalommal.

Az egyes napokon a képzés 10:00 órától 18:00 óráig tart.

A képzés díja

A képzés teljes (bruttó) díja: távoktatásos business coach képzés 259.000,- Ft; intenzív vagy szuperintenzív business coach képzés: 519.000,- Ft., executive coach képzés 659.000,- Ft.

A tandíj kamatmentes részletekben fizethető. Az első részletet követően fennmaradó részt a képzés végéig kell befizetni, átutalással.

(A képzés díja bruttó ár, tartalmazza a 24 tananyag elküldését, távoktatásnál a három, intenzív vagy szuperintenzív képzésnél a tizenkét kiscsoportos képzési napot, a vizsgadíjat és a tanúsítvány – magyar és angol nyelvű – kiállítását is.)

Kedvezmények

Képzéseink egymásra építhetők: Business Coach képzésünk elvégzése után a Life Coach képzés 12 új tananyagot tartalmaz, a második képzés így hat hét alatt elvégezhető, a második tandíjból pedig 50 % kedvezményt biztosítunk.

Két együtt jelentkező résztvevő számára 10 % kedvezményt biztosítunk személyenként.

A képzés megkezdéséig a teljes árat befizető résztvevő – 5% – díjkedvezményt kap a meghirdetett képzéseinkre!

Díjmentes pótlás: A képzés során az esetleges hiányzások díjmentesen pótolhatók a szuperintenzív képzés napjain, hétfőtől csütörtökig.

Az intenzív (és a szuperintenzív) Proaktív Business Coaching képzés kiscsoportos, maximális létszám: 14 fő, jellemző csoportlétszám: 8-10 fő.

A kurzus teljesítése 

írásbeli (gyakorlatias kifejtő kérdések), és szóbeli (szituációs gyakorlat) vizsga. A vizsga letételére több választható időpontot is biztosítunk. A képzési díj a vizsgadíjat is tartalmazza.

A vizsgára több választható időpontot is biztosítunk.

A vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki a Business Coach tanúsítványt.

A képzés végét követően havonkénti díjmentes klubnapok és egyedi gyakornoki programunk is segíti a tanultak gyakorlati hasznosítását.

Következő kezdési időpontok

Business Coach képzéseink indulása

A távoktatásos, három hónapos, szombati – élő, online – business coach képzéseink

– július 9-én,

– augusztus 13-án és

– szeptember 17-én  (szombaton) indulnak.

Az intenzív, három hónapos, szombati – élő, online – képzéseink

– július 9-én és

– szeptember 24-én (szombaton) indulnak.

A szuperintenzív, három hetes (hétfőtől-csütörtökig tartó)  – élő, online –  Business Coach képzéseink 

július 11-én és

– augusztus 8-án (hétfőn) indulnak.

A további képzések indulásának időpontjairól ide kattintva tud tájékozódni: Képzési Naptár!

Hogyan jelentkezhetek coach képzésre

e-mailen: kapcsolat@acoach.hu

mobilon: 06-30-442-7575 (Rusznák Péter)

online jelentkezés: Jelentkezési oldalunkon,

itt a gombra kattintva!   ↓

Induló képzéseink 2022 július – szeptember

A Proaktív Business Coach – Üzleti személyes fejlesztő képzések részletei

Távoktatásos business coach képzés

A távoktatásos business coach képzés 3 hónapos

Minden hónapban egy nap kiscsoportos, elméletet és gyakorlatot magában foglaló online személyes konzultációt 10-18 óráig (fél napok is választhatók), illetve egy óra telefonos konzultációt tartalmaz.

A kiscsoportos konzultációk 10.00-órától 18.00-óráig tartanak.

Ajánlott konzultációs napok a júliusi csoportnak: július 9, augusztus 13 és szeptember 17. 

Igény esetén egyénileg rugalmasan más szombati (vagy külön egyeztetés esetén a szuperintenzív képzések alatt hétköznapi) napokra is cserélhetők az időpontok!

A képzés tematikája, folyamata

megegyezik a hagyományos tanrendű képzés tematikájával. Lásd itt >

A Távoktatásos Proaktív Business Coach képzés résztvevői megismerkednek a business coaching módszereivel, technikáival, amelyeket a kiscsoportos és személyes gyakorlatok során el is tudnak sajátítani.

A tanfolyam elvégzése felruházza a hallgatókat azokkal az ismeretekkel, készségekkel, amelyekkel sikeresen vállalhatnak önállóan is business coaching üléseket.

A business coach képzés tananyagát ebben az oktatási formában heti rendszerességgel, e-mailen keresztül juttatjuk el hallgatóinknak.

Vizsga

A tanultak ellenőrzése a képzést lezáró vizsgán, szóban (gyakorlat) és írásban (teszt) történik.

A vizsgát sikeresen teljesítők Business Coach tanúsítványt kapnak, mely az önálló business coaching tevékenység folytatására jogosítja fel a végzetteket.

A képzés díja

A képzés teljes díja: 259.000,- Ft.

A díj tartalmazza a 24 tananyag elküldését (hetente két tananyag), a három kiscsoportos konzultációs napot, az Áfát, a vizsgadíjat és a tanúsítvány (magyar és angol nyelvű) kiállítását is.

Részletfizetés

Az első részlet (80.000,- Ft.) a tanfolyam megkezdéséig fizetendő, a fennmaradó részre a tanfolyam befejezéséig kamatmentes részletfizetés vehető igénybe.

Jelentkezés:

kapcsolat@acoach.hu

Telefon: 06-30-442-7575 (Rusznák Péter)

Online jelentkezés:  itt a lenti gombra kattintva.   ↓

Intenzív business coach képzés

Intenzív, 3 hónapos Proaktív Business Coach képzés

A 120 órás, 12 alkalmas képzéseket szombatonként tartjuk.

Az egyes napokon az élő, online képzés 10:00 órától 18:00 óráig tart.

Az intenzív (és a szuperintenzív) Proaktív Business Coaching képzés kiscsoportos, maximális létszám: 14 fő, jellemző csoportlétszám: 8-10 fő.

A tanfolyam elvégzői – a sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát követően – Magyarországon és nemzetközileg is a legmagasabb szinten elismert Business Coach tanúsítványt kapnak.

A megszerzett tudás és elsajátított gyakorlati ismeretek birtokában felkészülten vállalhatnak business coachingot.

Vizsga

A vizsgára (melynek díját a képzési díj tartalmazza) több választható időpontot is biztosítunk.

A coaching képzés szóbeli (coaching szituációs gyakorlat) és írásbeli (coaching  elvekre, folyamatra, módszerekre, eszközökre vonatkozó) vizsgával zárul, melynek sikeres teljesítését követően állítjuk ki a Business Coach tanúsítványt.

 

Klubnapok és gyakornoki program

 

A képzés végét követően havonkénti díjmentes klubnapok és egyedi gyakornoki programunk is segíti a tanultak gyakorlati hasznosítását.

A képzés díja

A képzés teljes díja (intenzív vagy szuperintenzív): 519.000,- Ft.

A képzési díjra kamatmentes részletfizetés vehető igénybe. (Az első részlet 80.000,- Ft, a fennmaradó részleteket a tanfolyam végéig kérjük megfizetni.)

A képzés díja tartalmazza a 24 tananyag elküldését, a tizenkét kiscsoportos képzési napot, a vizsgadíjat és a tanúsítvány (magyar és angol nyelvű) kiállítását is.

Díjmentes pótlás: A képzés során az esetleges hiányzások díjmentesen pótolhatók a szuperintenzív képzés napjain, hétfőtől csütörtökig.

Kedvezmény: két együtt jelentkező résztvevő számára személyenként 10 % kedvezményt biztosítunk.

Helyszín

(egyelőre teljesen online folyik a képzés)

A budapesti oktatás eredeti helyszíne: Budapest I. kerület, Mészáros utca 10. Térkép link

Jelentkezés

Jelentkezés és további részletek

e-mailen: kapcsolat@acoach.hu

Telefonon: 0630-442-7575 (Rusznák Péter)

Online jelentkezésJelentkezési oldal 

Szuperintenzív business coach képzés

Három hetes, szuperintenzív Business Coach képzésünket

hetente négy napon, hétfőtől csütörtökig – oktatási naponként 10:00-18:00 óra között – tartjuk, extra kiscsoportos (5-7 fős) formában, ami kiváló lehetőséget teremt a szituációk és az ismeretátadás személyre szabására.

A következő csoport képzése július 11-én indul.

Élő, online képzés

A Résztvevők számára egyszerűen és kényelmesen elérhető élő, interaktív, online oktatótermi rendszerben (Zoom) folytatjuk a képzéseket, valós idejű szituációs gyakorlatokkal.

Egyéb fontos információk

Az oktatás tematikájára, jellemzőire, díjára, kedvezményeire, helyszínére  és a vizsgára vonatkozó feltételek megegyeznek a 12 szombati napon megtartásra kerülő intenzív life coach képzés feltételeivel.  Lásd feljebb↑

További információ és jelentkezés

e-mailen:  kapcsolat@acoach.hu vagy 

mobilon: 0630-442-7575 (Rusznák Péter)

Online jelentkezésJelentkezési oldal

Van kérdése?

Szívesen válaszolunk kérdéseire, vagy adunk tájékoztatást és/vagy tanácsot.

Rusznák Péter képzési vezető

Mob:+36 30 442 7575 

E-mail: kapcsolat@acoach.hu

Személyes konzultáció

Vegye igénybe – ingyenesen és minden kötelezettség nélkül – a 30 perces, személyes, online konzultációnkat!

Foglaljon időpontot a lenti gombra kattintva!↓

Online tájékoztató

Vegye igénybe – ingyenesen és minden kötelezettség nélkül – az kb. 1 órás, online tájékoztatónkat!

Tekintse meg az időpont(oka)t és regisztráljon!

gyakori kérdések

Kiből lesz (a) business coach?

Ha azt nézzük, hogy világszerte leginkább kikből lesz nagy eséllyel business coach, azt találjuk, hogy mindenekelőtt azokból, akik valamilyen segítő / fejlesztő / gyógyító foglalkozást végeznek. Tehát tanárokból, tanácsadókból, lelkészekből, pszichológusokból, pszichoterapeutákból, orvosokból, stb.

De egyebek mellett sok mérnököt, közgazdászt, jogászt, marketingest, menedzsert is is találunk közöttük.  Színes a paletta.

 Hogy mi a közös bennük?

 

 • Érdeklik őket az emberek, és szeretnek velük foglalkozni.
 • Empatikusak, figyelmesek, elfogadók.
 • Az emberek általában “megtalálják” őket, szívesen mondják el nekik a gondjaikat és figyelnek a szavukra.
 • Energikusak, motiváltak és megoldás orientáltak.
 • Szeretnek tanulni, innovatívak és szívesen próbálnak ki új utakat, megoldásokat is.
 • Ismerik önmagukat, helyén kezelik a saját értékeiket.
 • Fontos számukra az eredményesség és a minőség.
Mit csinál egy business coach?

A business coach olyan lelkileg egészséges embereknek segít, akik alapvetően jól és sikeresen szervezik az életüket, ám vannak olyan hirtelen jött vagy éppen hosszú idő óta visszatérő helyzeteik, amelyeket nem tudnak elég jól megoldani.

Ezt a segítséget pedig azzal és úgy nyújtja a coach, hogy nem a tutit akarja megmondani, nem sajnálja le a másikat, és főként nem ad neki tanácsot.

Ehelyett egy kipróbált, világszerte sikeresen alkalmazott professzionális megközelítés- és keretrendszerben dolgozik, amelynek az “elég jó” megoldás van a fókuszában. Mármint az ügyfél (a coachee) számára elég jó megoldás.

A coach jó kérdésekkel segít az ügyfélnek más perspektívákból is megvizsgálnia a konkrét helyzetet, amin változtatni akar,  és tudatosabbá tenni saját viselkedését, viszonyulását, stb.

A konzultáció során ezt követi annak a meghatározása, hogy mit szeretne a coachee, milyen célt (célokat) tűz maga elé.  Ha már tiszta a cél, könnyebb a következő lépést megtenni: a cél eléréséhez szükséges  utakat, lehetőségeket, eszközöket megkeresni.

A következő lépés egy “akcióterv”, a lépések sorrendje, az esetleg hiányzó eszközök, támogatások beszerzése, majd a terv tényleges végrehajtásának elkezdése. Ez a gyakorlatba való átültetés, a megvalósítás és ennek segítése a coaching egyik legnagyobb erőssége.

A “tesztelés” közben pedig lehetőség van az esetleges korrekciókra, sőt akár nagyobb irányváltásra is…

De mégis, kinek (nem) való?"

A business coach képzés annak hasznos, aki pl.

– ismételten abban a helyzetben találja magát, hogy az emberek kiöntik neki a szívüket, beavatják gondjaikba és tanácsot kérnek tőle,

– szívesen segít másoknak, hogy boldogabb, hitelesebb, méltóbb életet élhessenek,

– aki empatikus, elfogadó, és a segítséget nem akarja ráerőltetni másokra.

Valószínűleg nem érdemes a képzést elvégezni annak, aki pl.

– kifejezetten nem szereti az embereket,

– ideges és feszült lesz az emberi gondoktól, problémáktól, kihívásoktól, vagy

– kizárólag a saját problémáit kívánja megoldani egyféle “önszereléssel”.

Miért érdemes éppen ezek közül a képzések közül választani?"

Kizárólag tényeket írunk, az értékelést pedig Önre bízzuk.

 • A Pro Bona Coaching & Training Center több mint 12 éve képez life- és business / executive coachokat, ill. több, mint 1200 fő végzett ezeken a képzéseken.
 • Az igazolt tudományos eredményekre épülő, gyakorlatorientált, rendszeresen frissített képzési anyagaink az ICF (Nemzetközi Coach Szövetség) által meghatározott kompetenciák fejlesztését szolgálják.
 • Trénereink mögött, akik gyakorló coachok is, többezer tréning óra áll.
 • Nemcsak a ppt-ket, teszteket, a módszertanokat bocsátjuk a résztvevőink rendelkezésére, hanem az ajánlott irodalom és a módszertani eszközök egy része is kedvezményesen szerezhető be nálunk.
 • Számos olyan kompetenciát fejlesztünk és használunk a képzés során, amely nemcsak a coaching során, de az élet bármely területén növeli a személyes hatékonyságot és javítja az életminőséget.
 • Gyakorlatorientált képzésünkön minden képzési napon biztosítjuk a gyakorlás lehetőségét, de a képzés zárása után sem hagyjuk magukra a nálunk végzetteket.
 • Tematikus, havonkénti klubnapjainkon és a gyakornoki programunk keretében is lehetőséget adunk az új ismeretek szerzésére, valamint a korábbiak elmélyítésére.
 • Képzéseink résztvevői hosszú évek óta nemcsak a klubnapjainkon találkoznak rendszeresen, hanem közös (FB, Messenger stb.) csoportokat hoznak létre, köszönhetően annak a rendkívül elfogadó, érdeklődő, baráti és támogató légkörnek, ami a képzési napokat jellemzi.
 • Ami pedig a képzési díjakat illeti, azok önmagukért beszélnek. 
Elég-e ez a képzés az elinduláshoz?

A business coach alapképzés világszerte 120-130 óra.

Ez megfelelően felépített, jól struktúrált, gyakorlott trénerek által tartott képzés esetén, a tapasztalatok alapján elég arra, hogy a kompetencia-határok betartásával, a tanult elméleti ismeretek és a megszerzett gyakorlat alapján, sikeresen lehessen segíteni egyszerűbb coaching folyamatokban.

12 évvel és sok-sok csoporttal a hátunk mögött, no meg számos résztvevőnk visszajelzése alapján, kellő magabiztossággal állíthatjuk, hogy igen, ezzel a képzéssel biztonsággal el lehet kezdeni a coachingot.

Persze az is tény, hogy ez is egy olyan professzió, amelynek nem lehet abbahagyni sem a tanulását, sem a gyakorlását. Már csak azért sem, mert elengedhetelen hozzá a coach elég pontos és magas színvonalú önismerete is, amely kitartó és türelmes munkával szerezhető meg.

 

Mi a képzés tematikája?

A tematika mindhárom képzési formánál, tehát a távoktatásnál, az intenzívnél és a szuperintenzívnél is azonos.

A tematika 3 modulból és 24 témakörből áll.

A Proaktív Business Coach – Üzleti személyes fejlesztő képzés tematikája

Modul

 

Tárgy Óra
1. A business és az
executive coaching
alapelvei, célkitűzései,
felhasználási területei,
a legfontosabb
kihívások a
szervezetekben

Pszichológiai alapismeretek

 

6
 

Stresszkezelési ismeretek

 

 

4
 

Szervezetműködési alapismeretek

 

 

6

 

 

 

Konfliktuskezelési, tárgyalási ismeretek 4
 

Szervezetfejlesztés

 

 

6
 

Sikeres vezetői modellek

 

 

4
Hatalom, delegálás 6
 

Motiváció

 

 

4
2. A business coaching
működési elve, a
coaching során
alkalmazott
módszerek, technikák,
a coach
kulcskompetenciái

Önismeret, önfejlesztés

 

 

6
 

Döntési modellek

 

 

4
 

Érzelmi és szociális intelligencia

 

 

6
 

A coaching értékesítése

 

 

4
 

Célkitűzés, célkövetés

 

 

6
 

Konfrontatív coaching

 

 

4
 

Értő figyelem, kérdezéstechnika

 

 

6
 

DISC kérdőíves technika

 

 

4

3. Az egyéni-, a team-,
a csoport- és projekt
coaching, a vezető
mint coach

 

 

Life- és personal coaching

 

6
 

MBTI kérdőíves módszer

 

4
Team- és csoport coaching 6
 

 Projektmenedzsment támogatása coaching eszközökkel

 

 

4

 

 

Munka/magánélet egyensúly
problémák megoldása

 

 

6
 

Akcióorientált coaching

 

 

4

 

 

 

Mediációs technikák  6
 

Kommunikáció fejlesztése

 

 

4

 

!

Melyek a legfontosabb részletek a képzésekre vonatkozóan?"

A business coach képzés főbb jellemzői

Proaktív szemléletű, integrált coachingot tanítunk.

Kiscsoportos képzés

Az intenzív business coach képzés kiscsoportos, a maximális létszám: 14 fő, a jellemző csoportlétszám 8-9 fő.

A szuperintenzív business coach képzés extra kiscsoportos (5-7 fős), ami még jobb lehetőséget teremt a szituációs gyakorlatok és az ismeretátadás személyre szabására.

Egy online képzési nap

Egy online képzési nap 10 órás, a 120 órás képzések esetében ez 12 napot jelent. (1 képzési óra: 45 perc)

Képzésünk erősen gyakorlatorientált, minden képzési napon 3,5 óra jut coaching esetgyakorlatokra.

Képzési napok

Az intenzív képzést szombati napokon, a szuperintenzív képzést pedig 3 egymás utáni héten, hétfőtől csütörtökig, 10:00-18:00 óráig – online, (Zoomon) – tartjuk.

Távoktatás

A távoktatásos képzés esetén az elméleti modulok tananyagait hetenként e-mailen küldjük meg, és 3 – teljes online – képzési napon történő részvételt biztosítunk.

A távoktatásos képzéseknél – előzetes egyeztetés alapján – lehetőséget biztosítunk online konzultációra, a tananyagok otthoni tanulása során felmerült kérdések megválaszolására.

Vizsga

A coaching képzés írásbeli vizsgával zárul, melynek sikeres teljesítését követően állítjuk ki a Business Coach Képzés elvégzéséről a tanúsítványt.

Kik tartják a képzéseket?

A képzés vezetői

A tréninget dr. Rusznák Tamás egyetemi oktató, life és business coach irányítja, aki az ELTE kutatása szerint egyike a legismertebb magyarországi life coachoknak.

A képző szervezet vezetője, Rusznák Péter az International Association of Coaching (IAC) Magyar Tagozatának elnöke, az IAC felsővezetésének – Board of Governors – tagja, így a nemzetközi coaching vonatkozású információk a képzési résztvevők számára első kézből érkeznek. Intézményünk az IAC kizárólagos magyarországi partnere.

Trénereinkkel pedig – akik mind gyakorló coachok és nagy gyakorlattal rendelkező, tapasztalt trénerek – ide kattintva ismerkedhet meg.

Hol, hogyan lehet jelentkezni?

Jelentkezés:

Ha jelentkezni szeretne valamelyik képzésünkre, ezt kényelmesen megteheti az alábbi módok valamelyikén, de akár az ingyenes konzultáción, akár a szintén díjmentes bemutatón való részvételt követően is.

e-mailben: kapcsolat@acoach.hu

mobilon: 0630-442-7575 (Rusznák Péter), vagy

online jelentkezés: ide kattintva → Jelentkezési oldal

Képzési díj, kedvezmény, részletfizetés?

Képzési díjak

– a távoktatásos, 3 hónapos business coach képzés bruttó díja: 259.000,- Ft.

– az intenzív, 3 hónapos business coach képzés bruttó díja: 519.000,- Ft,

– a szuperintenzív, 3 hetes business coach képzés bruttó dija: 519.000,- Ft.

Kedvezmények

Mindegyik képzés esetén ugyanazok a kedvezmények járnak:

– az ingyenes tájékoztatón való részvétel esetén -10.000,- Ft. a képzés díjából,  

– két együtt jelentkező résztvevő számára 10 % kedvezményt biztosítunk személyenként.

Díjmentes pótlás

A képzés során az esetleges hiányzások díjmentesen pótolhatók a szuperintenzív képzés napjain, hétfőtől csütörtökig.

Részletfizetés

Mindegyik business coach képzésünk esetén lehetőség van részletfizetésre a következők szerint:

A távoktatásos business coach képzés esetében az első részlet 80.000,- Ft., melyet a képzés indulásáig kérünk átutalni.

A fennmaradó rész kamatmentes részletek formájában a képzés megkezdésétől számított harmadik hónap végéig fizetendő.

A képzési díj befizetése banki átutalással történhet.

Kap-e segítséget a képzés után is?

A képzés egy része közvetlenül segít az elindulásban. A képzés lezárását és a sikeres vizsgát követően pedig több módon is segítséget nyújtunk résztvevőink számára az elinduláshoz és a fejlődéshez.

Tesszük ezt egyrészt a zártkörű klubunk havonkénti, tematikus programjain, másrészt a gyakornoki programunk keretében.

Maradt még kérdése?

Szívesen válaszolunk. Kérjük hívja Rusznák Pétert, a képzési vezetőnket: +36 30 442 7575 !

Jelentkezés

 A távoktatásos csoport  képzési díja

259 000,- Ft

Az intenzív / szuperintenzív business coach képzés díja 

519 000,- Ft