Tréningek

Cégeknek, szervezeteknek

Tréningek

Főoldal / Tréningek

Céges ill. szervezeti tréningek

 

A Pro Bona Coaching & Training Center tréningjeit cégekhez kihelyezett formában és saját szervezésű helyszíneken is biztosítjuk megrendelőink számára.

Az alkalmazotti és vezetői kompetenciákat fejlesztő tréningek árai minden esetben egyediek. Ajánlat kéréssel és megrendeléssel kapcsolatban kérjük keressenek minket az alábbi elérhetőségeinken:

E-mail: kapcsolat@acoach.hu

Mob.: +3630 442 7575 (Rusznák Péter)

Tréningjeink rövid ismertetése:

Értékesítés a mindennapokban –

kompetenciák fejlesztése I .

A program ajánlott a szolgáltatási szektor bármely területére, ahol a munkatársak közvetlen kapcsolatba kerülnek ügyfelekkel. A gyakorlatorientált képzés során a résztvevők tapasztalati tanulás útján ismerik meg a kommunikáció alapjait és fejlesztik kommunikációs készségeiket. Kérdezéstechnikai tárházuk növekszik, képessé válnak az ügyfelek kifogásait korrekt módon kezelni, kommunikációjukban az érvelés technikát a későbbiekben is következetesen alkalmazni.
A képzés mindig az adott cégre szabott, várható eredmény a belső kommunikáció javulása, a munkatársak lojalitásának növekedése.

Cél: az értékesítők és ügyfélszolgálatosok alapkészségeinek fejlesztése gyakorlati módszerekkel, saját céges elemeket feldolgozva

Célcsoport: Értékesítő és / ügyfélszolgálati kezdő munkatársak számára, FMCG területén, biztosítók, gyógyszer cégek és egyéb szolgáltatók munkatársai számára.

Szükséges előképzettség: nem szükséges

Eszközök: hand out-ok, flip chart-tábla, színes filc, blue tack, A/4-es fehér lapok, digitális kamera

A tréning tartalma, menete:

1.    Kommunikációs készségek fejlesztése, mely hatékonyan segíti az eredményességet saját munkája területén.

2.    Elmélet (30%), melyben megismeri a hatékony kommunikáció mibenlétét, kérdezés technikai tárházának növekedését.

3.    Gyakorlat (70%), ahol csoporthelyzetben kockázatmentesen kipróbálhatja a megismert módszereket és értékesítői stílusát csiszolhatja.

4.    Tárgyalás technika módszertani elemeinek gyakorlása, készségfejlesztés.

5.    Érveléstechnika és kifogáskezelés saját céges elemek feldolgozásával.


Hatékony értékesítés

kompetenciák fejlesztése II.

 

A kommunikáció alapjait már ismerő munkatársak számára kis létszámú csoportban (12-15 fő) gyakorlatorientáltan fejlesztik tovább és mélyítik el kommunikációs tudásukat, csiszolják stílusukat. Az értékesítésben nagy szerepet játszó kérdezéstechnika fejlődik, korrekt módon képessé válnak  az ügyfelek kifogásait kezelni, érveléstechnikai tárházuk folyamatosan növekszik. Modern technika eszközök és módszerek segítik a résztvevők sokoldalú képzését.
A program várható hozadéka, hogy a részt vevő munkatársak között a kommunikáció javul, a készségszintre jutók munkaterületükön alkalmazni képesek a tanultakat.

Cél: az értékesítők és ügyfélszolgálatosok készségeinek tovább fejlesztése gyakorlati módszerekkel, saját céges elemeket feldolgozva, azok elmélyítése, attitűdváltás.

Célcsoport: Értékesítő és / ügyfélszolgálati munkatársi csoportok számára, és egyéb nagyvállalatok szolgáltatói munkatársai számára.

Szükséges előképzettség: nincs

Eszközök: hand out-ok, flip chart-tábla, színes filc, blue tack, A/4-es fehér lapok, digitális kamera

A tréning tartalma, menete:

1.    A munkatársak hozzáállásának növelése, az önfejlesztés igényének megteremtése, mely hatékonyan segíti majd saját munkáját.

2.    Elmélet (30%), melyben megismeri a kommunikációs problémák mibenlétét, a kérdezés technika fontosságát.

3.    Gyakorlat (70%), ahol csoporthelyzetben szituációs gyakorlatokon keresztül kipróbálhatja saját értékesítői módszereit.

4.    Tárgyalás technikai elemek begyakorlása, készségfejlesztés videós elemzéssel.

5.    A két napos programban hangsúlyút kap a tapasztalati tanulás és gyakorlati készségfejlesztés.

6.    TEH-elemzés saját termékek tekintetében, a hatékony eladás növelése érdekében.

 


A hatékony vezető – vezetői kompetenciák fejlesztése

I.

 

A program célja a vezetői készségek fejlesztése, bármely vezető szinten lévő szakemberek számára. A képzés alkalmas a vezetői kompetenciák fejlesztésre különböző gyakorlati módszerek segítségével. A részt vevők megismerik a szituatív vezetési modellt és annak alkalmazási lehetőségeit. Megismerik saját vezetési stílusprofiljukat, melyet szakember segítségével elemeznek.
A képzés erőssége a gyakorlatorientáltság és a meglévő vezetői készségek fejlesztése. A program minden esetben épít az adott cég sajátosságaira, valamint megtanulják a különböző szituációkban a modell helyes alkalmazását.

Cél: a vezetői alapkészségek fejlesztése gyakorlati módszerekkel, saját céges elemeket feldolgozva.

Célcsoport:

Operatív vezetők,
közép vagy felsővezetők/
cégtulajdonosok részére egyaránt.

Szükséges előképzettség: A vezetés valamelyik szintjén aktívan dolgozik.

Eszközök: hand out-ok, flip chart-tábla, színes filc, blue tack, A/4-es fehér lapok, digitális kamera

A tréning tartalma, menete:

1.    Vezetői készségek fejlesztése, mely a jobb emberi kapcsolatokon keresztül segíti a hatékonyabbá válást a munka területén.

2.    Elmélet (30%), melyben megismeri a legfontosabb vezetési modelleket és a legújabb vezetési technikákat.

3.    Gyakorlat (70%), ahol csoporthelyzetben kockázatmentesen kipróbálhatja a vezető a megismert módszereket és vezetői stílusokat, különös tekintettel a delegálásra.

4.    A programban hangsúlyút kap a tapasztalati tanulás és gyakorlati készségfejlesztés.

5.    A program több készségfejlesztést tartalmaz, többek között az önmotiváció és a munkatársak motiválási lehetőségeinek témakörét foglalja magába.

 


A hatékony vezető – vezetői kompetenciák fejlesztése

II.

 

A képzés a vezetői kompetenciák fejlesztését és azok elmélyítését teszi lehetővé magasabb szinten. Ajánljuk operatív-, közép- és felső szintű vezetők számára is. A program gyakorlatorientált, a tapasztalati tanulás kerül előtérbe. A tanult modell gyakorlati alkalmazása, annak kipróbálása kiscsoportban, tapasztalatainak interaktív megbeszélése a program tartalmi eleme. A vezetői stílusváltások előnyeinek és kockázatainak megismerése, azok gyakorlatba történő átvezetése a képzés során. Végső cél a vezetői modell elsajátítása és annak helyes alkalmazása a mindennapokban aktívan a munkavégzés során.

Cél: a vezetői alapkészségek fejlesztése gyakorlati módszerekkel, saját céges elemeket feldolgozva.

Célcsoport:

Operatív vezetők,
közép vagy felsővezetők/
cégtulajdonosok részére egyaránt.

Szükséges előképzettség: A vezetés valamelyik szintjén aktívan dolgozik.

Eszközök: hand out-ok, flip chart-tábla, színes filc, blue tack, A/4-es fehér lapok, digitális kamera

A tréning tartalma, menete:

1.    Vezetői készségek fejlesztése, mely a jobb emberi kapcsolatokon keresztül segíti a hatékonyabbá válást a munka területén.

2.    Elmélet (30%), melyben megismeri a legfontosabb vezetési modelleket és a legújabb vezetési technikákat.

3.    Gyakorlat (70%), ahol csoporthelyzetben kockázatmentesen kipróbálhatja a vezető a megismert módszereket és vezetői stílusokat, különös tekintettel a delegálásra.

4.    A programban hangsúlyút kap a tapasztalati tanulás és gyakorlati készségfejlesztés.

5.    A program több készségfejlesztést tartalmaz az önmotiváció és a munkatársak motiválási lehetőségeinek témakörében.


 Stresszkezelés a mindennapokban

 

Stresszorok mindenhol érik az egyént, munkahelyen és azon kívül is.
A stresszfaktorok hatásmechanizmusa, annak várható következményei a program elemeként jelen vannak. A résztvevők a képzés során megismerik saját megküzdési mechanizmusukat a stresszel szemben. A képzés várható eredményeként képessé válnak a munkahelyi stressz hatékony kezelésére, az életvitelükben bizonyos stresszoldó szokások felismerésére és annak beépítésére saját életében. A program hatásaként a munkahelyi légkör javulhat, egészségi állapotuk tudatosodik.

Cél: A tréning gyakorlati tanácsokkal látja el a résztvevőket a munkahelyi stressz megelőzésével illetve kezelésével kapcsolatban. A program jól szolgálja azt a célt, hogy megoldást mutasson az életvezetési problémák megoldásához és az egészségesebb életmód eléréséhez

Célcsoport: Munkatársak és vezetői csoportok bármely területről.

Szükséges előképzettség: nincs

Eszközök: hand out-ok, flip chart-tábla, színes filc, blue tack, A/4-es fehér lapok, digitális kamera

A tréning tartalma, menete:

1.    A stressz hatásmechanizmusának megismerése és kezelése.

2.    A stresszkezelés iránti igény felkeltése.

3.    A rekreáció fontossága az egyén életében.

4.    A fokozott munkatempó oldása és a kiégés folyamatának felismerése.

5.    Az egyéni stresszérzékenység felmérése.

6.    A stresszel való megküzdés stratégiái.

7.    A kiégés elkerülési módjai.

8.    Pszichoszomatikus reakciók, a testi betegségek lelki okai.


Hatékony vezetési stílusok és konfliktuskezelés a munkahelyen – vezetőknek (2 nap)

 

A program kombinált elemei alkalmasak a különböző vezetői szintek készségfejlesztésére. A résztvevők megismerik a kontingencia elmélet hatékony átültetését a gyakorlatba. Megismerik saját stílusprofiljukat és a leggyakrabban használt konfliktuskezelési stratégiákat. Képessé válnak a kreatív konfliktuskezelésre, azokat munkahelyi szituációkba ültetve gyakorolják, fejlesztve saját konfliktus megoldási készségeiket. A képzés várható hatása, hogy a munkatársakkal kapcsolatban adekvát vezetési stílust  valósít meg. Munkakörnyezetben könnyebben, hasznosabban, jobban delegál, kihasználva annak motiváló hatását. A környezetében lévő konfliktusokat sikeresen és hatékonyan képes megoldani.

Cél: a vezetői stílusprofil megrajzolása. A saját konfliktuskezelési stratégiák felismerése és  alkalmazási lehetősége a gyakorlatban, saját céges elemeket feldolgozva.

Célcsoport:

Operatív vezetők,
közép vagy felsővezetők/
cégtulajdonosok részére egyaránt.

Szükséges előképzettség: A vezetés valamelyik szintjén aktívan dolgozik.

Eszközök: hand out-ok, flip chart-tábla, színes filc, blue tack, A/4-es fehér lapok, digitális kamera

A tréning tartalma, menete:

1.    A vezető saját stílus profiljának megrajzolása a tréner segítségével. A vezetői stílusok változtatásának előnyei és veszélyei a mindennapokban, azok hatása a munkatársakra.

2.    Elmélet (30%), melyben megismeri a legfontosabb vezetési modelleket és a legújabb vezetési technikákat.

3.    Gyakorlat (70%), ahol csoporthelyzetben kockázatmentesen kipróbálhatja a vezető a megismert módszereket és vezetői stílusokat, különös tekintettel a delegálásra.

4.    A két napos programban hangsúlyút kap a tapasztalati tanulás és gyakorlati készségfejlesztés.

5.    A konfliktuskezelés stratégiának megismerése és alkalmazási lehetőségei munkahelyi csoportok esetén.


Konfliktuskezelés a munkahelyen

 

A program során a vezetők és a munkatársak képessé válnak a kreatív konfliktuskezelésre, azokat munkahelyi szituációkba ültetve gyakorolják, fejlesztve saját konfliktus megoldási készségeiket. A képzés várható hatása, hogy a vezető a munkatársakkal kapcsolatban adekvát vezetési stílust  valósít meg.

2 napos tréning

Cél:
•    minden résztvevő megismeri saját konfliktuskezelési stratégiáját,
•    a munkahelyi konfliktusok valódi kezelése
•    problémamegoldási technikák elsajátítása  gyakorlati módszerekkel, saját céges elemeket feldolgozva, ezáltal a munkahelyi légkör javulása várható.
•    felismerik saját és mások én-védő mechanizmusait, azok kezelési módját.

Célcsoport: Munkatársak és közvetlen vezetőik részére egyaránt.

Szükséges előképzettség: nincs

Eszközök: hand out-ok, flip chart-tábla, színes filc, blue tack, A/4-es fehér lapok, digitális kamera

A tréning tartalma, menete:

1.    Konfliktuskezelői készségek fejlesztése, mely a jobb emberi kapcsolatokon keresztül segíti a jobb munkahelyi légkör kialakítását, valamit elősegíti személyes fejlődését is.

2.    Elmélet (30%), melyben megismeri a legfontosabb konfliktuskezelési modelleket.

3.    Gyakorlat (70%), ahol csoporthelyzetben kockázatmentesen kipróbálhatja a munkatárs a megismert módszereket és problémamegoldó technikát

4.    A programban hangsúlyút kap a tapasztalati tanulás és gyakorlati készségfejlesztés, a munkahelyi problémák közös feldolgozása kerül a fókuszba.

5.    A program során minden résztvevő megismeri saját konfliktuskezelési stratégiáját, valamint begyakorolhatja a megoldási mechanizmusukat.


 

> Értékesítés a mindennapokban

> Hatékony értékesítés

> A hatékony vezető I.

> A hatékony vezető II.

> Stresszkezelés a mindennapokban

> Hatékony vezetői stílusok és konfliktuskezelés a munkahelyen – vezetőknek

> Konfliktuskezelés a munkahelyen

Űrlap

15 + 14 =