Egyéni coaching

Önnek, önért

 

Egyre többen veszik igénybe a coachingot a teljesítmény és siker növelése érdekében

Egyéni coaching

Coaching / Egyéni coaching

Növekvő eredményesség

 

Kézzelfogható, tartós, hiteles eredmények a személyes hatékonyság, a vezetői sikeresség fokozásán keresztül.

A proaktív coaching olyan megközelítés és módszer, amely révén Ön meglévő tudására, belső erősségeire támaszkodva képessé válik elakadásainak lekűzdésére, energiáinak, kreativitásának mozgósítására, hogy megvalósíthassa legfontosabb céljait.

> Ececutive coaching

> Business coaching

> Karrier coaching

> Team coaching

> Orvosi coaching

> Life coaching

A proaktív coaching meghatározott szempontrendszer és módszertan szerint vezetett, strukturált konzultációk és cselekvések sora. A business coaching konzultációk során ügyfelünknek előbb abban segítünk, hogy pontosan megfogalmazza céljait, és az ezek elérését akadályozó főbb nehézségeket. Ezután abban támogatjuk, hogy rájöjjön, mit és hogyan kell másképpen tennie, hogy áttörést érjen el céljai megvalósításában. Végül visszajelzéseinkkel biztosítjuk, hogy a közös munka során kijelölt úton maradjon, az eltervezett akciókat végrehajtsa és céljait elérje. Mindez könnyed, közvetlen, nyílt és őszinte légkörben zajlik.

A business coaching folyamata:

A konkrét folyamat Ügyfeleink igényeitől függően változik, ám a következő lépéseket minden esetben tartalmazza:

A személyes business coaching alkalmával:

a., Első személyes ismerkedő, helyzetelemző, problémafeltáró ülés:
A vezető (Ügyfél) helyzetének, erősségeinek és fejlesztendő területeinek megismerése, az adott coaching folyamat során elérendő központi cél kijelölésének és az ehhez vezető akcióterv kidolgozásának segítése. Ezen az ülésen eljutunk a cél eléréséhez szükséges első gyakorlati feladat kijelöléséhez is, melyet az Ügyfél a következő coaching-ig megvalósít.

b., A második találkozó során megbeszéljük, kielemezzük a gyakorlati feladat tapasztalatait, sikereit, esetleges nehézségeit. Az elért eredményeket megerősítjük, a problémás területekre közösen megoldási alternatívákat dolgozunk ki és járunk körül.
Fontos itt megemlíteni, hogy mint minden coaching-on, itt is az Ügyfél megoldása lesz a jó  (az „elég jó”) megoldás, mi ehhez segítjük hozzá az alkalmazott coaching technikákkal, tehát nem tanácsot adunk. A második találkozó végére, a cél összetettségétől függően újabb feladatot beszélünk meg az Ügyfelünkkel.

c., Az előző lépésben leírt módon kielemezzük a feladat megvalósításának tapasztalatait, és közösen haladunk tovább a megoldás felé. Számos esetben a harmadik, negyedik coaching találkozó végére megoldás születik a kijelölt központi cél elérésére, melyet az Ügyfelünk ki is próbál a gyakorlatban.

c/1 Amennyiben a cél komplex, újabb részfeladat meghatározása és elemző konzultáció következik. A folyamat rendszerint maximum 10 coach ülést foglal magában, de legtöbb esetben 4-5 alkalom elegendő.

c/2 Ha a központi célnak megfelelő megoldást megtalálta az Ügyfél, ezt segítjük a gyakorlatba átültetni. Ennek az Ügyfelünk által történő megvalósítási idejétől függően tartjuk meg a folyamatot lezáró coachingot, ahol közösen értékeljük az elért eredményeket, sikereket.

Az 1-1,5 órás business coaching üléseket egy, vagy kétheti rendszerességgel tartjuk meg.

.

Kérjen ingyenes – online – konzultációt!

Remek alkalom, hogy személyesen, közvetlenül tájékozódjon és kérdezzen!

Coaching programok

Ügyfeleink üzleti- és személyes törekvéseinek, céljainak függvényében – az integrál megközelítés keretében – eltérő fókuszú business coaching programot alkalmazunk. Az itt röviden bemutatott programkivonatok csak tájékoztatásul szolgálnak: a coaching programokat ezekből egyedileg állítjuk össze.

Executive coaching

A felsővezetők fejlesztését szolgáló executive coaching során a csúcsvezetésben használt készségek, kompetenciák erősítését, a meglévő vezetői eszköztár bővítését segítjük.

A meglévő vezetői tudás és tapasztalat új irányú, célzott felhasználásával a személyes és a szervezeti eredményesség növelhető.

A csúcsvezető  coachingja közvetlen pozitív hatással bír a szervezetben dolgozó középvezetők munkájának hatékonyságára, közvetve pedig az egész szervezet működését fejleszti.

Középvezetői coaching

Cégek középvezetői, szakértői számára megfelelő fejlesztési forma. Az új, friss megközelítések, szempontok alkalmazása a továbblépést, megoldást gátló, az eredményesség növelését akadályozó elakadások feltárásakor segíti az ügyfelet, hogy túlléphessen az egyes részeiben téves beidegződéseken és gondolkodáson.

Változás menedzselés

Az összetett üzleti-szervezeti változások megtervezése, előkészítése és bevezetése jelenti az egyik legnagyobb kihívást a vezetők számára. Az elkerülhetetlen érdeksérelmek, a változások következményeitől való félelmek miatti tudatos vagy tudatalatti ellenállás, az előzőekből fakadó emócionális reakciók nehezítik a kitűzött célok elérését.

A változás menedzselésben a business coaching eszközeit használva a tapasztalt coach elfogulatlanul támogatja a célok pontosításában, a cselekvési program megtervezésében és az eredményes végrehajtásban.